TÅ‚umaczenia online

Tłumaczenia online to nasza odpowiedź na Państwa zapotrzebowanie względem realizacji przekładów na drodze Internetowej. Do kooperacji na polu tłumaczeń online zapraszamy firmy oraz klientów indywidualnych. Nasze biuro tłumaczeń online jest firmą z wieloletnimi doświadczeniami. Działamy na rynku translacyjnym od 2012 roku. Z naszym biurem współpracuje prawie 100 tłumaczy z ponad 30 języków obcych. Tłumaczenia online wykonujemy na 80 różnych sposobów. Do największych zalet przedstawionych rozwiązań należą:

TÅ‚umaczenia online – oferta biura tÅ‚umaczeÅ„ online

  • Łatwy dostÄ™p do specjalistów z 50 dziedzin spoÅ‚eczno – gospodarczych – tÅ‚umaczenia online umożliwiajÄ… swoim klientom dostÄ™p do wielu wybitnych filologów. W naszym zespole tÅ‚umaczy przysiÄ™gÅ‚ych znajdziecie PaÅ„stwa filologów, posiadajÄ…cych doÅ›wiadczenie oraz stosowne kompetencje zawodowe. Wykonujemy przekÅ‚ady z wielu rozmaitych dziedzin. TÅ‚umaczenia online wykonywane sÄ… w obrÄ™bie medycyny, nauk technicznych oraz przyrodniczych.
  • Szybkość realizacji przekÅ‚adów – tÅ‚umaczenia online wykonywane przez biuro tÅ‚umaczeÅ„ online imponujÄ… szybkoÅ›ciÄ… wykonania. WiÄ™kszość zleceÅ„ z takich jÄ™zyków jak angielski,. niemiecki czy rosyjski, wysyÅ‚amy do naszych klientów w dniu zÅ‚ożenia stosownego zapotrzebowania. PrzekÅ‚ady obcojÄ™zyczne wysyÅ‚amy za poÅ›rednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Za dostawÄ™ nie jest pobierana dodatkowa opÅ‚ata. Z reguÅ‚y czas oczekiwania na przygotowane tÅ‚umaczenie nie przekracza 24 godzin.
  • Nadzór zespoÅ‚u korektorskiego – tÅ‚umaczenia online objÄ™te sÄ… pieczÄ… zespoÅ‚u korektorskiego. Nasi specjaliÅ›ci sprawdzajÄ… każdy dokument w celu wyeliminowania ewentualnych bÅ‚Ä™dów lub nieÅ›cisÅ‚oÅ›ci. KupujÄ…c w naszym biurze tÅ‚umaczeÅ„ online, otrzymujecie PaÅ„stwo gwarancjÄ™ nienagannoÅ›ci przekÅ‚adu.
  • Edycja wizualna tÅ‚umaczeÅ„ – tÅ‚umaczenia online sÄ… nie tylko poprawne jÄ™zykowo, ale również edycyjnie. Element ten ma szczególne znaczenie w przypadku przekÅ‚adów obfitujÄ…cych w rysunki oraz tabele. Za każdym razem staramy siÄ™ jak najwierniej oddać wyglÄ…d oryginaÅ‚u. ZlecajÄ…c nam translacje macie PaÅ„stwo pewność, że dokumenty nie bÄ™dÄ… wymagaÅ‚y wtórnych nakÅ‚adów siÅ‚.
  • ObsÅ‚uga zleceÅ„ wielojÄ™zycznych – tÅ‚umaczenia online maja za zadanie obsÅ‚ugiwać PaÅ„stwa kompleksowo. JesteÅ›my panaceum na przekÅ‚ady w wielu kombinacjach jÄ™zykowych. ChcÄ…c zlecić kilka translacji naraz nie musicie szukać PaÅ„stwom wielu specjalistów. Biuro tÅ‚umaczeÅ„ online wszystkie czynnoÅ›ci wykona w imieniu swoich Zleceniodawców.
Tłumaczenia online - oferta biura tłumaczeń onlineonline-tools
TÅ‚umaczenia online – oferta biura tÅ‚umaczeÅ„ online

Nasza oferta:

Podziel siÄ™: