Przekłady online – etyka

Przekłady online – etyka

Jak czytamy u źródeł etyka to dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności (patrz: Wikipedia). W aspekcie działania rozmaitych biur tłumaczeń online aspekt ten nabiera dość pokaźnego wymiaru w sferze działalności poszczególnych firm oferujących swoje tłumaczenia w Internecie. Moralność w biznesie to jeden z czynników determinujących zaufanie do danej marki lub też niechęć co w szerszej skali prowadzi do wzlotów bądź też upadku danego przedsiębiorstwa. Wybierając biuro tłumaczeń online warto więc co nieco czasu poświęcić na poznanie misji biura tłumaczeń online opinii krążących w sieci stron WWW i filozofii jaką się kieruje. Należy również bezwzględnie poznać regulamin współpracy i określić zasady rozliczeń, a także zgłębić kwestie związane z terminami płatności. Do najczęstszych grzechów biur tłumaczeń online należą:

  • Zawyżanie ilości stron rozliczeniowych – przesyłając do wyceny pliki z danymi powinniśmy chociaż „z grubsza” ocenić ich zawartość. Bywa, że biura, mające tych zleceń mniej pałają rządzą zysku i sztucznie zwiększają objętość tłumaczeń dodając np. większą ilości „spacji”. Czynność tak jest wielce naganna.
  • Dodawanie stopki tłumacza przysięgłego do ogólnego bilansu znaków – w przypadku tłumaczeń przysięgłych online, dla dokumentów o większej objętości, stopka licząca 150-170 znaków generuje dodatkowe strony przeliczeniowe, co w efekcie zwiększa koszty przekładu. Samo w sobie dodawanie stopki nie jest karygodne, ale warto upewnić się przed wyborem wykonawcy czy stosuje wyżej opisane praktyki.
  • Odchodzenie od pierwotnej wyceny – jeśli „na starcie” otrzymaliście Państwo wycenę a efekt finalny w postaci kwoty do zapłaty znacząco odbiega od pierwotnych ustaleń warto zapytać o przyczynę takiego stanu rzeczy. Bywa niestety, że cena jest tylko „wabikiem”, a niektórych tłumaczeń po prostu nie można „robić po kosztach”.
  • Przyjmowanie do realizacji tłumaczeń znacząco odbiegających od potencjału kadrowego danego biura tłumaczeń – w przypadku trudniejszych tekstów technicznych, literatury, medycyny czy też prawa nie zawsze wiedza tłumacza powinna kończyć się jedynie na znajomości języka. Bywa, że aspekt poza tłumaczeniowy jest o wiele istotniejszy z uwagi na znajomość słownictwa oraz tłumaczonych zagadnień. Nierzetelne biura tłumaczeń, posiadające ubogą kadrę poniekąd oszukują swoich klientów serwując źle wykonane tłumaczenia w cenach nieco niższych od konkurencji.

Nasze biura tłumaczeń online, w trosce o jakość i Państwa zaufanie stara się unikać powyższych grzechów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że część błędów popełnia się nieświadomie. W przypadku zauważenia nieścisłości w naszej pracy, serdecznie prosimy o zwrócenie uwagi – na pewno pozwoli nam to jeszcze lepie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Etyka biur tłumaczeń online
Etyka biur tłumaczeń online