TÅ‚umaczenie stron Internetowych online

Tłumaczenie stron Internetowych online jest ofertą przekładów witryn WWW. Naszym klientom oferujemy profesjonalne realizacje polegające na wdrożeniu fachowych lokalizacji. Niezależnie od dziedziny nasze biuro tłumaczeń online dokłada wszelkich starań, aby translacje były zrealizowane fachowo. Tłumaczenie stron Internetowych online daje Państwu wiele nowych możliwości. Do najważniejszych możemy zaliczyć przede wszystkim:

TÅ‚umaczenie stron Internetowych online – oferta biura tÅ‚umaczeÅ„ online

  • Rozszerzenie rynków zbytu – tÅ‚umaczenie stron Internetowych online może poszerzyć PaÅ„stwa rynki zbytu o klientów zagranicznych. Nic tak nie przykuwa uwagi odbiorców jak profesjonalnie przygotowane translacje. Osobom, które siÄ™ z nimi zaznajomiÄ… dajÄ… możliwość poznania PaÅ„stwa oferty. StÄ…d już tylko krok do zwiÄ™kszenia sprzedaży i rozszerzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci.
  • Łatwiejszy marketing w wyszukiwarkach – tÅ‚umaczenie stron Internetowych online umożliwia zwiÄ™kszenie szans na osiÄ…gniÄ™cie lepszych pozycji w rankingu wyszukiwania. TreÅ›ci zawarte w zasobach witryn firmowych sÄ… przecież wnikliwie analizowane przez roboty indeksujÄ…ce. Im treść jest peÅ‚niejsza, a przede wszystkim zrozumiaÅ‚a, tym lepsze pozycje osiÄ…ga dana strona WWW.
  • Podniesieniu prestiżu przedsiÄ™biorstwa – tÅ‚umaczenie stron Internetowych online to także przyczynek do zwiÄ™kszenia PaÅ„stwa prestiżu. Kontrahent, który zajrzy na przetÅ‚umaczonÄ… stronÄ™ WWW z pewnoÅ›ciÄ… odniesie wrażenie, że ma do czynienia z firmÄ… o aspiracjach miÄ™dzynarodowych.
TÅ‚umaczenie stron Internetowych online
TÅ‚umaczenie stron Internetowych online

Tłumaczenie stron Internetowych online są wykonywane przez Protlumaczenia.pl od 2012 roku. Przez cały okres działalności biura tłumaczeń online, wypracowaliśmy standardy, których znakiem rozpoznawczym są:

  • Rozliczenia w oparciu o 1800 znaków ze spacjami – tÅ‚umaczenie stron Internetowych online, sÄ… rozliczane w oparciu o limit 1800 znaków ze spacjami. ObowiÄ…zuje on na wszystkie 30 jÄ™zyków stanowiÄ…cych ofertÄ™ biura.
  • Rabaty oraz obniżki cen – tÅ‚umaczenie stron Internetowych online uwzglÄ™dnia rabaty dla przekÅ‚adów o wiÄ™kszej objÄ™toÅ›ci. Podobnie postÄ™pujemy w przypadku wyboru kilku lokalizacji.
  • Fachowa kadra filologów – tÅ‚umaczenie stron Internetowych online jest dzieÅ‚em specjalistów o wieloletnim doÅ›wiadczeniu. Ich wiedza oraz fachowość sprawiajÄ…, że witryny WWW sÄ… Å‚atwo „przyswajalne” przez obcokrajowców.
  • Korekta native speakerów – tÅ‚umaczenie stron Internetowych online może podlegać korekcie ze strony native speakerów. Z reguÅ‚y na krok ten decydujÄ… siÄ™ przedstawicieli organizacji rzÄ…dowych oraz non profit.

 

Podziel siÄ™: