Aplikacja Android Protlumaczenia.pl

Aplikacja Android Protlumaczenia.pl to nasza odpowiedź na potrzeby użytkowników urządzeń przenośnych. Oprogramowanie miało swoją premierę 30.01.2017 r. i jest dostępne w Google Play. Zapraszamy do pobrania naszego narzędzia. Biuro tłumaczeń online powstało w 2012 roku i od początku działalności dostarcza wysokiej jakości tłumaczenia w konkurencyjnych cenach. Bytność na płaszczyźnie Android przybliży Państwu oferowany pakiet usług. Wykonujemy wszystkie typy tłumaczeń pisemnych. Działalność Protlumaczenia.pl jest zatem nakierowana na przekłady przysięgłe, zwykłe i specjalistyczne. Aplikacja Android Protlumaczenia.pl pomoże Państwu w następujących sferach:

Aplikacja Android Protlumaczenia.pl

  • PrzesÅ‚anie dokumentów do darmowej wyceny – aplikacja Android Protlumaczenia.pl umożliwia bezpÅ‚atne okreÅ›lenie kosztów realizacji zlecenia. Oferta biura tÅ‚umaczeÅ„ online opiewa na prawie 40 jÄ™zyków, przekÅ‚adanych na 120 sposobów. Predefiniowany formularz dostÄ™pny z poziomu oprogramowania umożliwia okreÅ›lenie podstawowych parametrów translacji. Dodanie zaÅ‚Ä…czników jest możliwe z dowolnego miejsca w urzÄ…dzeniu. Protlumaczenia.pl akceptujÄ… wszystkie popularne rozszerzenia. Przekazanie dokumentów do wyceny jest proste i nie powinno nastrÄ™czać nikomu problemów.
  • Poznanie oferty biura tÅ‚umaczeÅ„ online – aplikacja Android Protlumaczenia.pl posiada wbudowanÄ… zakÅ‚adkÄ™ pod nazwÄ… „o nas”. Zawarte sÄ… w niej informacje na temat podstawowej dziaÅ‚alnoÅ›ci naszego teamu. Nasza firma zatrudnia prawie 100 specjalistów z bogatym dorobkiem zawodowym. WiÄ™kszość z nich posiada uprawnienia tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Teksty o znacznym stopniu trudnoÅ›ci podlegajÄ… konsultacji z praktykami zawodowymi i native speakerami. JesteÅ›my partnerem nie tylko dla osób fizycznych, ale również firm z caÅ‚ego kraju.
  • Otrzymanie rabatu na usÅ‚ugi jÄ™zykowe – aplikacja Android Proltumaczenia.pl pozwala na otrzymanie bonifikaty w postaci kuponów rabatowych. Raz na jakiÅ› czas użytkownicy smartfonów i tabletów mogÄ… liczyć na otrzymać hasÅ‚a obniżajÄ…cego ceny naszych usÅ‚ug. WiadomoÅ›ci o promocjach przekazywane sÄ… za pomocÄ… wiadomoÅ›ci typu „push”. Opisywana forma komunikacji umożliwia przesÅ‚anie tekstu o dÅ‚ugoÅ›ci 160 znaków. Zapraszamy do pobrania naszego oprogramowania z Android marketu.
  • Åšledzie informacji z życia firmy – aplikacja Android Protlumaczenia.pl pozwoli na dowiedzenie siÄ™ o nowoÅ›ciach z życia przedsiÄ™biorstwa. Biuro tÅ‚umaczeÅ„ online to jednostka gospodarcza, która ewoluuje w sposób ciÄ…gÅ‚y. Modyfikacje oferty to najlepszy sposób do zaspokojenia potrzeb naszych klientów.
Aplikacja Android Protlumaczenia.pl
Aplikacja Android Protlumaczenia.pl

Zapraszamy do pobrania aplikacji Android Protlumaczenia.pl .

Podziel siÄ™: