TÅ‚umaczenia korespondencji online

Tłumaczenia korespondencji online to nasza oferta z zakresu translacji listów pisanych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Do kooperacji w podanym zakresie zapraszamy firmy oraz klientów indywidualnych. Nasze biuro tłumaczeń online dokonuje przekładów wszelkich wiadomości, jakie otrzymują nasi klienci. Protlumaczenia.pl przyjmują Państwa zlecenia przez 7 dni w tygodniu. Na każdego maila odpowiemy przed upływem 24 godzin. Ofertą firmy objęte jest prawie 40 języków obcych. Wśród poszczególnych grup tłumaczeniowych dominują takie języki jak: angielski, niemiecki, holenderski, szwedzki i norweski. Tłumaczenia korespondencji online daje Państwu szereg możliwości, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

TÅ‚umaczenia korespondencji online

  • DokÅ‚adność realizacji – tÅ‚umaczenia korespondencji online wyróżnia dokÅ‚adność. Nasi specjaliÅ›ci dokÅ‚adajÄ… wszelkich staraÅ„, aby treść wiadomoÅ›ci byÅ‚a oddana w sposób należyty. W zależnoÅ›ci od potrzeb listy mogÄ… być przetÅ‚umaczone w sposób normalny lub za poÅ›wiadczeniem. Rzetelne tÅ‚umaczenie ma szczególnÄ… wartość w przypadku pism urzÄ™dowych lub biznesowych. Wyrazem kompetencji naszego zespoÅ‚u sÄ… otrzymywane referencje i pozytywne opinie o marce Protlumaczenia.pl .
  • Szybkość wykonawstwa – tÅ‚umaczenia korespondencji online przygotowujemy w terminach uzgodnionych z ZamawiajÄ…cymi. W przypadku zleceÅ„ o szczególnej pilnoÅ›ci angażujemy wszelkie Å›rodki, aby nasi klienci otrzymali dokumenty zgodnie z zapotrzebowaniem. Teksty o objÄ™toÅ›ci nieprzekraczajÄ…cej 5 stron rozliczeniowych tÅ‚umaczymy w dniu zÅ‚ożenia stosownego zapotrzebowania.
  • Realizacja za poÅ›rednictwem Internetu – tÅ‚umaczenia korespondencji online sÄ… przeznaczone do realizacji zdalnej. Aby dokonać zamówienia wystarczy zeskanować listy do jednego z popularnych formatów pliku i przesÅ‚ać na naszÄ… skrzynkÄ™ e – mail. W Å›lad za darmowÄ… wycenÄ… można dokonać stosownego zakupu. Zamówione przekÅ‚ady przysiÄ™gÅ‚e odsyÅ‚amy w formie fizycznej na wskazany przez PaÅ„stwa adres. Za dostawÄ™ nie jest pobierana dodatkowa opÅ‚ata. Translacje zwykÅ‚e dostarczymy natomiast za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej.
  • MiÅ‚a obsÅ‚uga – tÅ‚umaczenia korespondencji online koordynujÄ… nasi pracownicy do spraw obsÅ‚ugi klienta. Ich zadaniem jest prawidÅ‚owa koordynacja procesów zwiÄ…zanych z realizacjÄ… translacji. Z przyjemnoÅ›ciÄ… odpowiemy na wszelkie pytania kierowane do naszych konsultantów. Protlumaczenia.pl sÅ‚użą PaÅ„stwu fachowÄ… radÄ… i doradców w zakresie przekÅ‚adów pisemnych korespondencji online.
TÅ‚umaczenia korespondencji online
TÅ‚umaczenia korespondencji online
Podziel siÄ™: