PrzekÅ‚ady online – etyka

PrzekÅ‚ady online – etyka

Jak czytamy u źródeł etyka to dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności (patrz: Wikipedia). W aspekcie działania rozmaitych biur tłumaczeń online aspekt ten nabiera dość pokaźnego wymiaru w sferze działalności poszczególnych firm oferujących swoje tłumaczenia w Internecie. Moralność w biznesie to jeden z czynników determinujących zaufanie do danej marki lub też niechęć co w szerszej skali prowadzi do wzlotów bądź też upadku danego przedsiębiorstwa. Wybierając biuro tłumaczeń online warto więc co nieco czasu poświęcić na poznanie misji biura tłumaczeń online opinii krążących w sieci stron WWW i filozofii jaką się kieruje. Należy również bezwzględnie poznać regulamin współpracy i określić zasady rozliczeń, a także zgłębić kwestie związane z terminami płatności. Do najczęstszych grzechów biur tłumaczeń online należą:

  • Zawyżanie iloÅ›ci stron rozliczeniowych – przesyÅ‚ajÄ…c do wyceny pliki z danymi powinniÅ›my chociaż „z grubsza” ocenić ich zawartość. Bywa, że biura, majÄ…ce tych zleceÅ„ mniej paÅ‚ajÄ… rzÄ…dzÄ… zysku i sztucznie zwiÄ™kszajÄ… objÄ™tość tÅ‚umaczeÅ„ dodajÄ…c np. wiÄ™kszÄ… iloÅ›ci „spacji”. Czynność tak jest wielce naganna.
  • Dodawanie stopki tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego do ogólnego bilansu znaków – w przypadku tÅ‚umaczeÅ„ przysiÄ™gÅ‚ych online, dla dokumentów o wiÄ™kszej objÄ™toÅ›ci, stopka liczÄ…ca 150-170 znaków generuje dodatkowe strony przeliczeniowe, co w efekcie zwiÄ™ksza koszty przekÅ‚adu. Samo w sobie dodawanie stopki nie jest karygodne, ale warto upewnić siÄ™ przed wyborem wykonawcy czy stosuje wyżej opisane praktyki.
  • Odchodzenie od pierwotnej wyceny – jeÅ›li „na starcie” otrzymaliÅ›cie PaÅ„stwo wycenÄ™ a efekt finalny w postaci kwoty do zapÅ‚aty znaczÄ…co odbiega od pierwotnych ustaleÅ„ warto zapytać o przyczynÄ™ takiego stanu rzeczy. Bywa niestety, że cena jest tylko „wabikiem”, a niektórych tÅ‚umaczeÅ„ po prostu nie można „robić po kosztach”.
  • Przyjmowanie do realizacji tÅ‚umaczeÅ„ znaczÄ…co odbiegajÄ…cych od potencjaÅ‚u kadrowego danego biura tÅ‚umaczeÅ„ – w przypadku trudniejszych tekstów technicznych, literatury, medycyny czy też prawa nie zawsze wiedza tÅ‚umacza powinna koÅ„czyć siÄ™ jedynie na znajomoÅ›ci jÄ™zyka. Bywa, że aspekt poza tÅ‚umaczeniowy jest o wiele istotniejszy z uwagi na znajomość sÅ‚ownictwa oraz tÅ‚umaczonych zagadnieÅ„. Nierzetelne biura tÅ‚umaczeÅ„, posiadajÄ…ce ubogÄ… kadrÄ™ poniekÄ…d oszukujÄ… swoich klientów serwujÄ…c źle wykonane tÅ‚umaczenia w cenach nieco niższych od konkurencji.

Nasze biura tłumaczeń online, w trosce o jakość i Państwa zaufanie stara się unikać powyższych grzechów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że część błędów popełnia się nieświadomie. W przypadku zauważenia nieścisłości w naszej pracy, serdecznie prosimy o zwrócenie uwagi – na pewno pozwoli nam to jeszcze lepie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Etyka biur tłumaczeń online
Etyka biur tłumaczeń online

Podziel siÄ™:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *